LỊCH THI/KHAI GIẢNG

Thông báo liên thông Trung Cấp, Cao Đẳng lên Đại Học ngành DƯỢC của Đại Học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội:
– Khóa đào tạo: 2019 – 2021 (Trung Cấp lên Đại Học)
                         2019 – 2020 (Cao Đẳng lên Đại Học)
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 20/01/2019
– Tốt Nghiệp: cấp bằng chính quy của trường Đại Học Kinh doanh & Công nghệ HN
– Lệ phí thi: 1.050.000đ
– Lệ phí ôn tập: 2.000.000đ
Liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ: 0981615757